มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE บินตรงการบินไทย 9 วัน 6 คืน TG (MAR-OCT)

BHBE-EUR001

เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | มิวนิค | ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) | สวนมิราเบล | ย่านเมืองเก่า | ฮัลล์สตัทท์ | เชสกี้ บูเดโจวิซ (เช็ก)

Share

Share

  โปรแกรม
EUR001 : มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE บินตรงการบินไทย 9 วัน 6 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า • โฮเฮนชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
วันที่ 3มิวนิค • ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย)  • สวนมิราเบล • ย่านเมืองเก่า • ฮัลล์สตัทท์ • เชสกี้ บูเดโจวิซ (เช็ก)
วันที่ 4เชสกี้ บูเดโจวิซ • เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ลส์ • ย่านเมืองเก่า • ปราสาทปราก • วิหารนักบุญวีตัส
วันที่ 5ปราก • PARNDORF OUTLET • บราติสลาว่า (สโลวาเกีย) • ปราสาทบราติสลาวา
วันที่ 6บราติสลาวา • บูดาเปสต์ (ฮังการี) • คาลเทิล ฮิลล์  • ล่องเรือดื่มด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ • อนุสรณ์สถานฮีโร่สแควร์ • วาชิอุสสตรีท • ตลาดกลางเมือง
วันที่ 7เวียนนา (ออสเตรีย) • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน •     ถนนคาร์ทเนอร์
วันที่ 8เวียนนา • สนามบินเวียนนา
วันที่ 9กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
5-13 มี.ค. 63
19 - 27 มี.ค. 63
55,900
59,900
8 - 16 เม.ย. 63
13 - 21 เม.ย. 63
62,900
62,900
30 – 8 พ.ค. 63
21 – 29 พ.ค. 63
62,900
61,900
1 – 9 มิ.ย. 63
25 – 3 ก.ค. 63
59,900
61,900
7 – 15 ส.ค. 6362,900
17 – 25 ก.ย. 6360,900
8 – 16 ต.ค. 6362,900
21 – 29 ต.ค. 6362,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 2 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 14 ยูโร/ท่าน
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 9 วัน 27 ยูโร/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com