3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE สวีเดน –นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน EK (MAR-JUN)

BHGO-ARNEK002

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน EMIRATES (EK) | ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม | รถไฟสายโรแมนติกฟลัม | กรุงออสโล | ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด | ถ่ายรูปกับเงือกน้อย | ล่องเรือสำราญ DFDS

Share

Share

  โปรแกรม
ARNEK002 : 3 CAPITALS SCANDINAVIAN STYLE สวีเดน –นอร์เวย์ – เดนมาร์ก 10 วัน 7 คืน EK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ
วันที่ 2กรุงเทพฯ – ดูไบ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม
วันที่ 3สต็อกโฮล์ม – คาร์ลสตัท – ออสโล
วันที่ 4ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เกน
วันที่ 5เบอร์เกน – ท่าเรือเก่า – อุลวิค
วันที่ 6อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล –  ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด – เมืองกอล
วันที่ 7เมืองกอล – กรุงออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ – ล่องเรือ DFDS
วันที่ 8โคเปนเฮเกน –  ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง
วันที่ 9ปราสาทโรเซนบอร์ก –  สนามบิน – ดูไบ  
วันที่ 10ดูไบ - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
02 – 11 มี.ค. 63
16 – 25 มี.ค. 63
65,900.-
65,900.-
03 – 12 เม.ย. 63
10 – 19 เม.ย. 63
22 เม.ย.-01 พ.ค. 63
69,900.-
79,900.-
69,900.-
04 – 13 พ.ค. 63
20 – 29 พ.ค. 63
67,900.-
67,900.-
01 – 10 มิ.ย. 63
16 – 25 มิ.ย. 63
67,900.-
67,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 ยูโร)
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)
Powered by MakeWebEasy.com