มหัศจรรย์ Norway ล่าแสงเหนือ LOFOTEN TROMSO 9 วัน 6 คืน TG (MAR)

BHBE-SNV05

เดินทาง มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | กรุงออสโล | ทรอมโซ | เคเบิลคาร์สู่ยอด เขาสโตรสไตเนิน | มหาวิหารอาร์คติก | SOMMAROY | ล่าแสงเหนือ

Share

หมวดหมู่ : Norway Scandinavia

Share

  โปรแกรม
SNV05 : มหัศจรรย์ Norway ล่าแสงเหนือ LOFOTEN TROMSO 9 วัน 6 คืน


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2กรุงออสโล • ทรอมโซ • เคเบิลคาร์สู่ยอด เขาสโตรสไตเนิน • มหาวิหารอาร์คติก • SOMMAROY • ล่าแสงเหนือ  
วันที่ 3SOMMAROY • ทรอมโซ • HUSKY FARM • นาร์วิค
วันที่ 4นาร์วิค • สแตมซุนด์ • กิจกรรมจับปู • พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง • สโวลแวร์ • MAGIC ICE BAR
วันที่ 5สโวลแวร์ • หมู่บ้าน Å • พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง • รีนน์ • หมู่บ้าน HAMNOY • หมู่บ้านนัสฟยอร์ด • สโวลแวร์ • ล่าแสงเหนือ
วันที่ 6สโวลแวร์ • ลุพสเตด • โบสถ์ซิดโพลิเนส • สนามบิน • ออสโล
วันที่ 7ออสโล • ชมเมือง • อุทยานฟรอกเนอร์ • พิพิธภัณฑ์ เรือไวกิ้งโบราณ • ช้อปปิ้งคาร์ลโจฮันเกท
วันที่ 8ออสโล • สนามบิน
วันที่ 9กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
06 – 14 มี.ค. 63
135,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร รวมทั้งทริป  9 วัน  27 ยูโร/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com