เวียดนามกลาง ซุปตาร์.. บานาฮิลล์ 4วัน3คืน VN (MAR-SEP)

BHTN-VNDAD06

เดินทาง มี.ค. - ก.ย. 63 | สายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) | วัดลินห์อึ๋ง | หาดหมีเคว | ร้านเยื่อไม้ไผ่ | เมืองฮอยอัน | บ้านแกะสลักหินอ่อน

Share

Share

  โปรแกรม
VNDAD06 : เวียดนามกลาง ซุปตาร์.. บานาฮิลล์ 4วัน3คืน VN


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่ง     ความรัก – รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ
วันที่ 2วัดลินห์อึ๋ง – หาดหมีเคว - ร้านเยื่อไม้ไผ่ - เมืองฮอยอัน – บ้านแกะสลักหินอ่อน - หมู่บ้านกั๊มทาน - ล่องเรือกระด้ง   – เมืองโบราณฮอยอัน - บ้านเลขที่ 101 – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – วัดฟุกเกี๋ยน - ฮอยอัน อิมเพรสชั่น ธีมปาร์ค
วันที่ 3โบสถ์คริสต์สีชมพู – ตลาดฮาน – บานาฮิลล์ – กระเช้าลอยฟ้า – สะพานโกเด้นบริดจ์ - โซนสวนดอกไม้  LE JARDIN D’AMOUR - Linh Chua linh Tu
วันที่ 4บานาฮิลล์ - สวนสนุก The Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – Vincom Center Shopping Mall – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
03 – 06 มี.ค. 2563
17 - 20 มี.ค. 2563
23 - 26 มี.ค. 2563
25 - 28 มี.ค. 2563
26 - 29 มี.ค. 2563
27 - 30 มี.ค. 2563
28 - 31 มี.ค. 2563
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563
11,888
13,888
13,888
12,888
12,888
12,888
12,888
12,888
01 – 04 เม.ย. 2563
02 – 05 เม.ย. 2563
03 – 06 เม.ย. 2563
04 – 07 เม.ย. 2563
05 – 08 เม.ย. 2563
07 – 10  เม.ย. 2563
09 – 12 เม.ย. 2563
10 – 13 เม.ย. 2563
11 – 14 เม.ย. 2563
12 – 15 เม.ย. 2563
13 – 16 เม.ย. 2563
14 – 17 เม.ย. 2563
 15 – 18 เม.ย. 2563
16 – 19 เม.ย. 2563
18 – 21 เม.ย. 2563
20 – 23 เม.ย. 2563
21 – 24 เม.ย. 2563
22 – 25 เม.ย. 2563
23 – 26 เม.ย. 2563
24 – 27 เม.ย. 2563
25 – 28 เม.ย. 2563
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563
13,888
13,888
15,888
15,888
15,888
13,888
13,888
17,888
17,888
17,888
17,888
16,888
16,888
15,888
15,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
15,888
15,888
15,888
01 – 04 พ.ค. 2563
05 – 08 พ.ค. 2563
06 – 09 พ.ค. 2563
07 – 10 พ.ค. 2563
08 – 11 พ.ค. 2563
09 – 12 พ.ค. 2563
11 – 14 พ.ค. 2563
12 – 15 พ.ค. 2563
13 – 16 พ.ค. 2563
14 – 17 พ.ค. 2563
15 – 18 พ.ค. 2563
17 – 20 พ.ค. 2563
18 – 21 พ.ค. 2563
20 – 23 พ.ค. 2563
22 – 25 พ.ค. 2563
25 – 28 พ.ค. 2563
27 – 30 พ.ค. 2563
28 – 31 พ.ค. 2563
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563
15,888
15,888
15,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888
01 – 04 มิ.ย. 2563
03 – 06 มิ.ย. 2563
04 – 07 มิ.ย. 2563
07 – 10 มิ.ย. 2563
08 – 11 มิ.ย. 2563
10 – 13 มิ.ย. 2563
11 – 14 มิ.ย. 2563
13 – 16 มิ.ย. 2563
15 – 18 มิ.ย. 2563
17 – 20 มิ.ย. 2563
18 – 21 มิ.ย. 2563
19 – 22 มิ.ย. 2563
21 – 24 มิ.ย. 2563
23 – 26 มิ.ย. 2563
 25 – 28 มิ.ย. 2563
26 – 29 มิ.ย. 2563
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2563
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2563
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
02 – 05 ก.ค. 2563
03 – 06 ก.ค. 2563
04 – 07 ก.ค. 2563
09 – 12 ก.ค. 2563
11 – 14 ก.ค. 2563
13 – 16 ก.ค. 2563
15 – 18 ก.ค. 2563
16 – 19 ก.ค. 2563
17 – 20 ก.ค. 2563
21 – 24 ก.ค. 2563
23 – 26 ก.ค. 2563
24 – 27 ก.ค. 2563
25 – 28 ก.ค. 2563
27 – 30 ก.ค. 2563
30 ก.ค. – 02 ส.ค. 2563
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2563
15,888
13,888
15,888
13,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
15,888
15,888
13,888
13,888
03 – 06 ส.ค. 2563
04 – 07 ส.ค. 2563
05 – 08 ส.ค. 2563
06 – 09 ส.ค. 2563
07 – 10 ส.ค. 2563
09 – 12 ส.ค. 2563
10 – 13 ส.ค. 2563
11 – 14 ส.ค. 2563
12 – 15 ส.ค. 2563
13 – 16 ส.ค. 2563
14 – 17 ส.ค. 2563
17 – 20 ส.ค. 2563
19 – 22 ส.ค. 2563
20 – 23 ส.ค. 2563
21 – 24 ส.ค. 2563
22 – 25 ส.ค. 2563
23 – 26 ส.ค. 2563
24 – 27 ส.ค. 2563
25 – 28 ส.ค. 2563
27 – 30 ส.ค. 2563
28 – 31 ส.ค. 2563
29 ส.ค. – 1 ก.ย. 2563
30 ส.ค. – 2 ก.ย. 2563
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
15,888
15,888
15,888
15,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
01 – 04 ก.ย. 2563
03 – 06 ก.ย. 2563
04 – 07 ก.ย. 2563
05 – 08 ก.ย. 2563
06 – 09 ก.ย. 2563
07 – 10 ก.ย. 2563
08 – 11 ก.ย. 2563
09 – 12 ก.ย. 2563
11 – 14 ก.ย. 2563
12 – 15 ก.ย. 2563
13 – 16 ก.ย. 2563
14 – 17 ก.ย. 2563
15 – 18 ก.ย. 2563
16 – 19 ก.ย. 2563
18 – 21 ก.ย. 2563
20 – 23 ก.ย. 2563
21 – 24 ก.ย. 2563
23 – 26 ก.ย. 2563
24 – 27 ก.ย. 2563
25 – 28 ก.ย. 2563
27 – 30 ก.ย. 2563
29 ก.ย. – 2 ต.ค. 2563
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com