เวียดนามเหนือ ซาปา สะพานกระจก ฮาลอง ตามก๊ก ซุปตาร์…ซาปาโซซี๊ดดด 5วัน4คืน VN (APR-SEP)

BHTN-VNHAN08

เดินทาง เม.ย. - ก.ย. 63 | สายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) | เมืองซาปา | สถานีฟานสิปัน | ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน | จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน | สะพานแก้ว“มังกรเมฆ” | น้ำตกซิลเวอร์ | โบสถ์ซาปา | ตลาดซาปา

Share

Share

  โปรแกรม
VNHAN08 : เวียดนามเหนือ ซาปา สะพานกระจก ฮาลอง ตามก๊ก ซุปตาร์…ซาปาโซซี๊ดดด 5วัน4คืน VN


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก-เมืองซาปา
วันที่ 2เมืองซาปา - สถานีฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน -  จุดสูงสุดของยอดเขาฟานซิปัน – สะพานแก้ว“มังกรเมฆ” – น้ำตกซิลเวอร์– โบสถ์ซาปา -ตลาดซาปา พิเศษ!เมนูชาบูหม้อไฟปลาแซลม่อน และไวน์แดง
วันที่ 3เมืองซาปา–เมืองฮานอย-ร้านเยื่อไผ่-เมืองฮาลอง-ฮาลอง ปาร์ค - นั่งกระเช้า 2 ชั้น – สวนดอกไม้ญี่ปุ่น – นั่งรถราง - ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun wheel - การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
วันที่ 4เมืองฮาลอง – ล่องเรืออ่าวฮาลอง -ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวประมง–เกาะไก่ชนกัน –ร้านหยก- เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์ พิเศษ!!! เมนูอาหารทะเล+ไวน์แดงดาลัด
  วันเดินทาง
03-07 เม.ย. 2563
22-26 เม.ย. 2563
30 เม.ย.-04 พ.ค. 2563
14,888
14,888
15,888
13-17 พ.ค. 2563
27-31 พ.ค. 2563
13,888
14,888
04-08 มิ.ย. 2563
12-16  มิ.ย.  2563
20-24 มิ.ย. 2563
27 มิ.ย.-01 ก.ค. 2563
14,888
14,888
14,888
14,888
08-12 ก.ค. 2563
15-19  ก.ค. 2563
24-28 ก.ค. 2563
14,888
14,888
15,888
07-11 ส.ค. 2563
14-18 ส.ค. 2563
21-25 ส.ค. 2563
28 ส.ค.-01 ก.ย. 2563
14,888
14,888
14,888
14,888
04-08 ก.ย. 2563
16-20 ก.ย. 2563
23-27 ก.ย. 2563
30 ก.ย.-04 ต.ค. 2563
14,888
14,888
14,888
14,888
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com