เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ Hot Summer 4วัน3คืน VZ (MAR-OCT)

รหัสสินค้า : BHTN-VZDAD16

เดินทาง มี.ค. - ต.ค. 63 | สายการบิน VIETJET AIR (VZ) | เมืองเว้ | พระราชวังไดโน้ย | ร้านเยื่อไม้ไผ่ | เมืองดานัง | บานาฮิลล์ | กระเช้าลอยฟ้า | สวนสนุก The Fantasy Park | สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

  โปรแกรม
VZDAD16 : เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ Hot Summer 4วัน3คืน VZ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - ทานอาหารเย็นพร้อมแต่งชุดจักรพรรดิ
วันที่ 2เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย - ร้านเยื่อไม้ไผ่ – เมืองดานัง – บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สวนสนุก The Fantasy Park – สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - สวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - Linh Chua linh Tu (พระองค์ใหญ่)
วันที่ 3สวนสนุกThe Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster – เมืองฮอยอัน - บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน - บ้านเลขที่ 101 – วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู– สะพานมังกร–สะพานแห่งความรัก-รูปปั้นปลามังกรพ่นน้ำ  
วันที่ 4เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร
  วันเดินทาง
26 – 29 มี.ค. 2563
27 – 30 มี.ค. 2563
28 – 31 มี.ค. 2563
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563
31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2563
13,888
13,888
13,888
12,888
12,888
12,888
01 – 04 เม.ย. 2563
02 – 05 เม.ย. 2563
03 – 06 เม.ย. 2563
04 – 07 เม.ย. 2563
05 – 08 เม.ย. 2563
06 – 09 เม.ย. 2563
07 – 10 เม.ย. 2563
08 – 11 เม.ย. 2563
09 – 12 เม.ย. 2563
10 – 13 เม.ย. 2563
11 – 14 เม.ย. 2563
12 – 15 เม.ย. 2563
13 – 16 เม.ย. 2563
14 – 17 เม.ย. 2563
15 – 18 เม.ย. 2563
16 – 19 เม.ย. 2563
17 – 20 เม.ย. 2563
18 – 21 เม.ย. 2563
19 – 22 เม.ย. 2563
20 – 23 เม.ย. 2563
21 – 24 เม.ย. 2563
22 – 25 เม.ย. 2563
23 – 26 เม.ย. 2563
24 – 27 เม.ย. 2563
25 – 28 เม.ย. 2563
26 – 29 เม.ย. 2563
27 – 30 เม.ย. 2563
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 2563
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563
12,888
14,888
14,888
15,888
15,888
15,888
12,888
12,888
14,888
14,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
17,888
13,888
13,888
10,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
13,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
02 – 05 พ.ค. 2563
03 – 06 พ.ค. 2563
04 – 07 พ.ค. 2563
07 – 10 พ.ค. 2563
08 – 11 พ.ค. 2563
09 – 12 พ.ค. 2563
14 – 17 พ.ค. 2563
15 – 18 พ.ค. 2563
16 – 19 พ.ค. 2563
21 – 24 พ.ค. 2563
22 – 25 พ.ค. 2563
23 – 26 พ.ค. 2563
28 – 31 พ.ค. 2563
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
12,888
12,888
13,888
13,888
13,888
13,888
03 – 06 มิ.ย. 2563
04 – 07 มิ.ย. 2563
09 – 12 มิ.ย. 2563
10 – 13 มิ.ย. 2563
11 – 14 มิ.ย. 2563
16 – 19 มิ.ย. 2563
17 – 20 มิ.ย. 2563
18 – 21 มิ.ย. 2563
23 – 26 มิ.ย. 2563
24 – 27 มิ.ย. 2563
25 – 28 มิ.ย. 2563
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2563
12,888
13,888
11,888
12,888
13,888
12,888
12,888
13,888
11,888
12,888
13,888
12,888
01 – 04 ก.ค. 2563
02 – 05 ก.ค. 2563
07 – 10 ก.ค. 2563
08 – 11 ก.ค. 2563
09 – 12 ก.ค. 2563
13 – 16 ก.ค. 2563
15 – 18 ก.ค. 2563
16 – 19 ก.ค. 2563
20 – 23 ก.ค. 2563
22 – 25 ก.ค. 2563
23 – 26 ก.ค. 2563
27 – 30 ก.ค. 2563
28 – 31 ก.ค. 2563
30 ก.ค. – 02 ส.ค. 2563
12,888
13,888
12,888
12,888
13,888
11,888
12,888
13,888
11,888
12,888
13,888
12,888
12,888
13,888
03 – 06 ส.ค. 2563
05 – 08 ส.ค. 2563
06 – 09 ส.ค. 2563
10 – 13 ส.ค. 2563
12 – 15 ส.ค. 2563
13 – 16 ส.ค. 2563
17 – 20 ส.ค. 2563
19 – 22 ส.ค. 2563
20 – 23 ส.ค. 2563
24 – 27 ส.ค. 2563
26 – 29 ส.ค. 2563
27 – 30 ส.ค. 2563
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2563
12,888
12,888
13,888
12,888
12,888
13,888
11,888
12,888
13,888
11,888
12,888
13,888
12,888
01 – 04 ก.ย. 2563
03 – 06 ก.ย. 2563
07 – 10 ก.ย. 2563
09 – 12 ก.ย. 2563
10 – 13 ก.ย. 2563
14 – 17 ก.ย. 2563
16 – 19 ก.ย. 2563
17 – 20 ก.ย. 2563
21 – 24 ก.ย. 2563
22 – 25 ก.ย. 2563
24 – 27 ก.ย. 2563
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2563
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2563
30 ก.ย. – 03 ต.ค. 2563
12,888
13,888
12,888
12,888
13,888
12,888
12,888
13,888
11,888
12,888
13,888
11,888
12,888
12,888
01 – 04 ต.ค. 2563
02 – 05 ต.ค. 2563
03 – 06 ต.ค. 2563
04 – 07 ต.ค. 2563
05 – 08 ต.ค. 2563
06 – 09 ต.ค. 2563
07 – 10 ต.ค. 2563
08 – 11 ต.ค. 2563
09 – 12 ต.ค. 2563
10 – 13 ต.ค. 2563
11 – 14 ต.ค. 2563
12 – 15 ต.ค. 2563
13 – 16 ต.ค. 2563
14 – 17 ต.ค. 2563
15 – 18 ต.ค. 2563
16 – 19 ต.ค. 2563
17 – 20 ต.ค. 2563
18 – 21 ต.ค. 2563
19 – 22 ต.ค. 2563
20 – 23 ต.ค. 2563
21 – 24 ต.ค. 2563
13,888
13,888
13,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
14,888
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
13,888
12,888
12,888
12,888
13,888
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

BHGO-NBBSA1

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | รถ BUS | เขาค้อ | ทุ่งกังหันลม | พระตำหนักเขาค้อ | พิพิธภัณฑ์อาวุธ | วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

 
THB 4,888 ฿ 4,888
New

BHGO-YABS001

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | รถ BUS | วัดใหญ่ชัยมงคล | วัดพนัญเชิง | วิหารพระมงคลบพิตร | วัดแม่นางปลื้ม | วัดธรรมิกราช | วัดหน้าพระเมรุ | วัดเชิงท่า

 
THB 1,599 ฿ 1,599
New

BHGO-HSBS001

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | รถ BUS | ไหว้พระ..วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ | วัดคีรีวงศ์ | ถ่ายรูปสุดชิค..สวนบัวกระด้งยักษ์ | พาสานแลนด์มาร์คแห่งใหม่

 
THB 2,999 ฿ 2,999
New

BHGO-RIBS001

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | รถ BUS | สัมผัสมนต์เสน่ห์และวิถีชีวิตชาวไทย-มอญ | ล่องเรือชมเมืองบาดาล Unseen Thailand

 
THB 4,900 ฿ 4,900
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com