มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน FD (MAR-MOV)

BHBE-LAO001

เดินทาง มี.ค. - พ.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | ตักบาตรข้าวเหนียว | บ้านผานม | ถ้ำติ่ง | บ้านช่างไห | น้ำตกตาดกวงชี | พิธีบายศรีสู่ขวัญ

Share

Share

  โปรแกรม
LAO001 : มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
วันที่ 2ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-บ้านช่างไห-น้ำตกตาดกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
วันที่ 3วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ    
  วันเดินทาง
27-29 มี.ค. 63
12,900
04-06 เม.ย. 63
13-15 เม.ย. 63
13,900
16,900
08-10 พ.ค. 63
22-24 พ.ค. 63
9,900
9,900
03-05 มิ.ย.63
12-14 มิ.ย.63
26-28 มิ.ย.63
12,900
11,900
12,900
05-07 ก.ค.63
17-19 ก.ค.63
26-28 ก.ค.63
13,900
12,900
13,900
08-10 ส.ค.63
12-14 ส.ค.63
21-23 ส.ค.63
12,900
13,900
12,900
04-06 ก.ย.63
11-13 ก.ย.63
18-20 ก.ย.63
12,900
11,900
11,900
02-04 ต.ค.63
11-13 ต.ค.63
16-18 ต.ค.63
30 ต.ค. - 01 พ.ย.63
13,900
13,900
12,900
13,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com