มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง นั่งรถไฟความเร็วสูง THSR 5 วัน 4 คืน CI (MAR-MAY)

BHBE-TPE002

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | สายการบิน CHINA AIRLINES (CI) | เจียอี้ | ร้านใบชา | อุทยานอาลีซาน | นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี | ไถจง | ร้านพายสับปะรด | มิยาฮาร่า ไอศกรีม | ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต

Share

Share

  โปรแกรม
TPE002 : มหัศจรรย์..TAIWAN บินหรู เที่ยวคุ้ม ฟาร์มแกะชิงจิ้ง นั่งรถไฟความเร็วสูง THSR 5 วัน 4 คืน CI


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● เจียอี้ ● ตลาดเหวินฮวา ไนท์มาเก็ต
วันที่ 2เจียอี้ ● ร้านใบชา ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ไถจง ● ร้านพายสับปะรด ●             มิยาฮาร่า ไอศกรีม  ● ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3หนานโถว ● ฟาร์มแกะชิงจิง ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● ไถจง         
วันที่ 4ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) ● ศูนย์เครื่องสำอาง ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ● ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต
วันที่ 5วัดหลงซาน ● นั่งรถไฟความเร็วสูง TSHR สู่เมืองเถาหยวน ● สนามบินเถาหยวน ● กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
04 - 08 มี.ค.63
18 - 22 มี.ค.63
19,900
18,900
02 - 06 เม.ย.6320,900
01 - 05 พ.ค.63
02 - 06 พ.ค.63
20,900
20,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถใน อัตรา 1200 NTD/ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com