เที่ยวฟิน เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน FD (MAR)

BHFT-FD01V

เดินทาง มี.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | เวียงจันทน์ | วัดสีสะเกด | พระธาตุหลวง | ประตูชัย | วังเวียง | ล่องแม่น้ำซอง | หลวงพระบาง

Share

หมวดหมู่ : Louangphabang

Share

  โปรแกรม
FD01V : เที่ยวฟิน เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – เวียงจันทน์ – วัดสีสะเกด - พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง
วันที่ 2ล่องแม่น้ำซอง – หลวงพระบาง– พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซ่า
วันที่ 3ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – ศูนย์เครื่องเงิน - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
  วันเดินทาง
28 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
06 – 08 มี.ค. 63
13 – 15 มี.ค. 63
20 – 22 - มี.ค. 63
27 – 29 มี.ค. 63
13,990
13,990
13,990
13,990
13,990
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com