เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4วัน3คืน VJ (FEB-MAR)

BHJW-PVN42

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 | สายการบิน Viet Jet Air (VZ) | โฮจิมินห์ | โบสถ์นอร์ทเทรอดาม | ไปรษณีย์กลาง | ฟานเทียต | ทะเลทรายมุยเน่

Share

หมวดหมู่ : South vietnam

Share

  โปรแกรม
PVN42 : เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท 4วัน3คืน VJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) โฮจิมินห์-เช็คอิน Café Apartment-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือรับประทานอาหารเย็นแม่น้ำไซ่ง่อน
วันที่ 2โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
วันที่ 3ฟานเทียต-ดาลัท-น้ำตกดาทันลา-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-บ้านเพี้ยน-ตลาดกลางคืน
วันที่ 4ดาลัท-สวนดอกไม้-สวนดอกไฮเดรนเยีย-ฟาร์มเลี้ยงชะมด-กรุงเทพ
  วันเดินทาง
08-11 ก.พ. 63
14-17 ก.พ. 63
15-18 ก.พ. 63
21-24 ก.พ. 63
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63
13,999
10,999
10,999
10,999
10,999
05-08 มี.ค. 63
06-09 มี.ค. 63
12-15 มี.ค. 63
13-16 มี.ค. 63
19-22 มี.ค. 63
20-23 มี.ค. 63
21-24 มี.ค. 63
10,999
10,999
10,999
10,999
9,999
9,999
9,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาทต่อทิป
Powered by MakeWebEasy.com