เวียดนามใต้-ดาลัด-มุยเน่-ญาตราง 4วัน3คืน VZ (FEB-OCT)

BHJW-PVN41

เดินทาง ก.พ. - ต.ค. 63 | สายการบิน Viet Jet Air (VZ) | ทะเลทรายขาว | เมืองญาตราง | พระหยกสีขาว | เกาะ Vinpearl Land | เมืองดาลัท | น้ำตกดาทันลา | พระราชวังฤดูร้อน

Share

Share

  โปรแกรม
PVN41 : เวียดนามใต้-ดาลัด-มุยเน่-ญาตราง 4วัน3คืน VZ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) -ดาลัท-ฟานเทียต-มุยเน่
วันที่ 2ฟานเทียต-ทะเลทรายขาวมุยเน่-ญาตราง
วันที่ 3ญาตราง-ดาลัท
วันที่ 4ดาลัท-สวนดอกไม้-กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
15-18 ก.พ. 63
20-23 ก.พ. 63
21-24 ก.พ. 63
22-25 ก.พ. 63
27 ก.พ.-01 มี.ค. 63
28 ก.พ.-02 มี.ค. 63
29 ก.พ.-03 มี.ค. 63
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
05-08 มี.ค. 63
06-09 มี.ค. 63
07-10 มี.ค. 63
12-15 มี.ค. 63
13-16 มี.ค. 63
14-17 มี.ค. 63
19-22 มี.ค. 63
20-23 มี.ค. 63
21-24 มี.ค. 63
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
03-06 เม.ย. 63
09-12 เม.ย. 63
10-13 เม.ย. 63
11-14 เม.ย. 63
12-15 เม.ย. 63
17-20 เม.ย. 63
18-21 เม.ย. 63
22-25 เม.ย. 63
24-27 เม.ย. 63
14,900
14,900
14,900
16,900
16,900
12,999
12,999
12,999
12,999
01-04 พ.ค. 63
03-06 พ.ค. 63
04-07 พ.ค. 63
10-13 พ.ค. 63
15-18 พ.ค. 63
22-25 พ.ค. 63
31 พ.ค.-03 มิ.ย. 63
16,900
14,900
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
05-08 มิ.ย. 63
12-15 มิ.ย. 63
19-22 มิ.ย. 63
26-29 มิ.ย. 63
12,999
12,999
12,999
12,999
03-06 ก.ค. 63
10-13 ก.ค. 63
17-20 ก.ค. 63
24-27 ก.ค. 63
25-28 ก.ค. 63
26-29 ก.ค. 63
27-30 ก.ค. 63
28-31 ก.ค. 63
14,900
12,999
12,999
13,999
14,900
13,999
13,999
13,999
02-05 ส.ค. 63
09-12 ส.ค. 63
21-24 ส.ค. 63
28-31 ส.ค. 63
10,999
12,999
12,999
12,999
11-14 ก.ย. 63
18-21 ก.ย. 63
25-28 ก.ย. 63
12,999
12,999
12,999
02-05 ต.ค. 63
07-10 ต.ค. 63
10-13 ต.ค. 63
11-14 ต.ค. 63
12-15 ต.ค. 63
13-16 ต.ค. 63
14-17 ต.ค. 63
17-20 ต.ค. 63
20-23 ต.ค. 63
21-24 ต.ค. 63
14,900
12,999
14,900
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาทต่อทิป
Powered by MakeWebEasy.com