เวียดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3วัน2คืน FD (APR-SEP)

BHJW-PVN22

เดินทาง เม.ย. - ก.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | สะพานมังกร | ฮอยอัน | หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน | นั่งเรือกระด้ง | เมืองมรดกโลกฮอยอัน | ดานัง

Share

Share

  โปรแกรม
PVN22 : เวียดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3วัน2คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-ดานัง
วันที่ 2บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
วันที่ 3ดานัง-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-ห้างวินคอม-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
03-05 เม.ย. 20
04-06 เม.ย. 20
05-07 เม.ย. 20
10-12 เม.ย. 20
11-13 เม.ย. 20
13-15 เม.ย. 20
14-16 เม.ย. 20
15-17 เม.ย. 20
16-18 เม.ย. 20
17-19 เม.ย. 20
18-20 เม.ย. 20
24-26 เม.ย. 20
25-27 เม.ย. 20
30 เม.ย. - 02 พ.ค. 20
13,999
14,999
13,999
13,999
15,999
15,999
14,999
13,999
13,999
13,999
12,999
12,999
12,999
13,999
01-03 พ.ค. 20
02-04 พ.ค. 20
03-05 พ.ค. 20
04-06 พ.ค. 20
08-10 พ.ค. 20
09-11 พ.ค. 20
15-17 พ.ค. 20
16-18 พ.ค. 20
22-24 พ.ค. 20
23-25 พ.ค. 20
29-31 พ.ค. 20
30 พ.ค. - 01 มิ.ย. 20
14,999
14,999
14,999
14,999
13,999
14,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
12,999
05-07 มิ.ย. 20
06-08 มิ.ย. 20
12-14 มิ.ย. 20
13-15 มิ.ย. 20
19-21 มิ.ย. 20
20-22 มิ.ย. 20
26-28 มิ.ย. 20
27-29 มิ.ย. 20
11,999
11,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
03-05 ก.ค. 20
04-06 ก.ค. 20
05-07 ก.ค. 20
06-08 ก.ค. 20
10-12 ก.ค. 20
11-13 ก.ค. 20
17-19 ก.ค. 20
18-20 ก.ค. 20
24-26 ก.ค. 20
25-27 ก.ค. 20
26-28 ก.ค. 20
31 ก.ค. - 02 ส.ค. 20
12,999
14,999
13,999
12,999
11,999
11,999
11,999
11,999
13,999
13,999
13,999
11,999
01-03 ส.ค. 20
07-09 ส.ค. 20
08-10 ส.ค. 20
14-16 ส.ค. 20
15-17 ส.ค. 20
18-20 ส.ค. 20
21-23 ส.ค. 20
22-24 ส.ค. 20
28-30 ส.ค. 20
29-31 ส.ค. 20
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
10,999
11,999
11,999
11,999
11,999
01-03 ก.ย. 20
04-06 ก.ย. 20
05-07 ก.ย. 20
10,999
11,999
11,999
  ค่าทิป

  • ค่า§  ทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาทต่อทิป
Powered by MakeWebEasy.com