ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ บินเช้า-กลับเย็น เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน 3วัน2คืน VZ (APR-JUN)

BHJW-PVN20

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 63 | สายการบิน Viet Jet Air (VZ) | ดานัง | ฮอยอัน | หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน | นั่งเรือกระด้ง | เมืองมรดกโลกฮอยอัน | วัดกวางตุ้ง | พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ | เมืองดานัง

Share

Share

  โปรแกรม
PVN20 : ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ บินเช้า-กลับเย็น เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน 3วัน2คืน VZ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ-ดานัง-ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-เมืองดานัง
วันที่ 2บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-ดานัง
วันที่ 3ดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดาร์ก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
29-31 มี.ค. 63
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 63
01-03 เม.ย. 63
02-04 เม.ย. 63
03-05 เม.ย. 63
06-08 เม.ย. 63
07-09 เม.ย. 63
09-11 เม.ย. 63
10-12 เม.ย. 63
14-16 เม.ย. 63
17-19 เม.ย. 63
19-21 เม.ย. 63
20-22 เม.ย. 63
22-24 เม.ย. 63
23-25 เม.ย. 63
26-28 เม.ย. 63
27-29 เม.ย. 63
28-30 เม.ย. 63
29 เม.ย. - 01 พ.ค. 63
30 เม.ย. - 02 พ.ค. 63
10,999
10,999
10,999
11,999
12,999
12,999
10,999
12,999
13,999
13,999
12,999
9,999
9,999
9,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
12,999
01-03 พ.ค. 63
02-04 พ.ค. 63
03-05 พ.ค. 63
04-06 พ.ค. 63
05-07 พ.ค. 63
06-08 พ.ค. 63
07-09 พ.ค. 63
08-10 พ.ค. 63
09-11 พ.ค. 63
10-12 พ.ค. 63
15-17 พ.ค. 63
17-19 พ.ค. 63
22-24 พ.ค. 63
23-25 พ.ค. 63
24-26 พ.ค. 63
29-31 พ.ค. 63
31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 63
13,999
13,999
13,999
13,999
10,999
10,999
11,999
12,999
13,999
12,999
11,999
10,999
11,999
11,999
9,999
11,999
9,999
01-03 มิ.ย. 63
02-04 มิ.ย. 63
03-05 มิ.ย. 63
04-06 มิ.ย. 63
05-07 มิ.ย. 63
06-08 มิ.ย. 63
07-09 มิ.ย. 63
08-10 มิ.ย. 63
09-11 มิ.ย. 63
10-12 มิ.ย. 63
11-13 มิ.ย. 63
12-14 มิ.ย. 63
13-15 มิ.ย. 63
15-17 มิ.ย. 63
16-18 มิ.ย. 63
17-19 มิ.ย. 63
18-20 มิ.ย. 63
19-21 มิ.ย. 63
20-22 มิ.ย. 63
21-23 มิ.ย. 63
23-25 มิ.ย. 63
24-26 มิ.ย. 63
25-27 มิ.ย. 63
26-28 มิ.ย. 63
27-29 มิ.ย. 63
28-30 มิ.ย. 63
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 63
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 63
9,999
9,999
9,999
11,999
11,999
11,999
10,999
9,999
8,999
9,999
10,999
11,999
10,999
9,999
9,999
9,999
10,999
11,999
11,999
10,999
9,999
9,999
10,999
11,999
11,999
10,999
9,999
9,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทิป
Powered by MakeWebEasy.com