อินเดีย ตะลุยหิมะ แคชเมียร์ พาฮาแกม ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน TG (APR-DEC)

BHFT-SXRTG01V

เดินทาง เม.ย. - ธ.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ศรีนาคา | โซนามาร์ค | สวนชาลิมาร์ | สวนนิชาท | สวนทิวลิป

Share

Share

  โปรแกรม
SXRTG01V : อินเดีย ตะลุยหิมะ แคชเมียร์ พาฮาแกม ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ-เดลลี
วันที่ 2เดลี-ศรีนาคา-พาฮาลแกม
วันที่ 3พาฮาลแกม -กุลมาร์ค
วันที่ 4ศรีนาคา – โซนามาร์ค – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท -สวนทิวลิป
วันที่ 5ศรีนาคา - เดลี -อักรา
วันที่ 6อักรา - ทัชมาฮาล  - ป้อมอักรา –เดลี - สนามบิน กรุงเทพฯ
วันที่ 7เดลี – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
27 มี.ค. – 02  เม.ย. 63
10-16 เม.ย. 63
30 เม.ย. – 06 พ.ค. 63
29,990. -
34,990.-
32,990. -
01 – 07 พ.ค. 63 31,990.-
03 - 09 ก.ค. 63
24 – 30 ก.ค. 63
32,990. -
30,990. -
12-18 ต.ค. 63
22-29 ต.ค. 63
32,990. -
33,990. -
04-11 ธ.ค. 6334,990. -
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com