เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์] 3วัน2คืน SL (FEB-JUN)

BHZG-ZDPS10

เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | ดินเนอร์ชายหาดจิมบารัน | วานากิรีฮิลล์ | จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี | วิหารทานาล็อต | ประตูสวรรค์อันดาราเกท | วัดกลางน้ำอุลันดานู | วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เทมภัคสิริงค์ | ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน | สวนพระวิษณุ | อนุสาวรีย์มหาภารตะ

Share

Share

  โปรแกรม
ZDPS10 : เกาะสวรรค์บาหลี [เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์] 3วัน2คืน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินดอนเมือง – สนามบินงูระไรห์ – เมืองบาหลี – ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน
วันที่ 2วานากิรีฮิลส์ – จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี – ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท – วัดกลางน้ำ อูลันดานู – วิหารทานาล็อต 
วันที่ 3วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน – สวนพระวิษณุ – ร้านของฝากกฤษณะ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – สนามบินงูระไรห์ – สนามบินดอนเมือง – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
06 – 08 ก.พ. 2563
07 – 09 ก.พ. 2563
13 – 15 ก.พ. 2563
14 – 16 ก.พ. 2563
20 – 22 ก.พ. 2563
21 – 23 ก.พ. 2563
27 – 29 ก.พ. 2563
28 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
12,999
13,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
05 – 07 มี.ค. 2563
06 – 08 มี.ค. 2563
12 – 14 มี.ค. 2563
13 – 15 มี.ค. 2563
19 – 21 มี.ค. 2563
20 – 22 มี.ค. 2563
26 – 28 มี.ค. 2563
27 – 29 มี.ค. 2563
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
11,999
02 – 04 เม.ย. 2563
03 – 05 เม.ย. 2563
09 – 11 เม.ย. 2563
10 – 12 เม.ย. 2563
13 – 15 เม.ย. 2563
14 – 16 เม.ย. 2563
17 – 19 เม.ย. 2563
23 – 25 เม.ย. 2563
24 – 26 เม.ย. 2563
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563
12,999
13,999
12,999
14,999
16,999
14,999
13,999
12,999
13,999
12,999
01 – 03 พ.ค. 2563
08 – 10 พ.ค. 2563
15 – 17 พ.ค. 2563
22 – 24 พ.ค. 2563
29 – 31 พ.ค. 2563
14,999
10,999
11,999
11,999
11,999
05 – 07 มิ.ย. 2563
12 – 14 มิ.ย. 2563
19 – 21 มิ.ย. 2563
26 – 28 มิ.ย. 2563
10,999
11,999
11,999
11,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com