อินโดนีเซีย Bali Journey 4 วัน 3 คืน TG (APR-JUN)

BHGO-DPSTG001

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | วัดอูลูวาตู | วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ | Heaven Gate | วัดอูรันดานู บราตัน | บาหลีสวิงค์ | วัดทานาต์ลอต

Share

Share

  โปรแกรม
DPSTG001  : อินโดนีเซีย Bali Journey 4 วัน 3 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - บาหลี – วัดอูลูวาตู
วันที่ 2วัดเบซากิห์ - หมู่บ้านคินตามณี – วัดเลมปูยางค์ - Heaven Gate
วันที่ 3บาหลีสวิงค์ – กาแฟขี้ชะมด - วัดอูรันดานู บราตัน – วัดทานาต์ลอต
วันที่ 4วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ – บาหลี - กรุงเทพฯ  
  วันเดินทาง
03 – 06 เม.ย. 63
10 – 13 เม.ย. 63
13 – 16 เม.ย. 63
25,900.-
28,900.-
28,900.-
01 – 04 พ.ค. 63
06 – 09 พ.ค. 63
23 – 26 พ.ค. 63
24,900.-
24,900.-
24,900.-
04 – 07 มิ.ย. 63
25 – 28 มิ.ย. 63
24,900.-
24,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com