มหัศจรรย์...บาหลี 4 วัน 2 คืน FD (APR)

BHBE-BAL002

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | วัดเทมภัคสิริงค์ | ตลาดปราบเซียน | หมู่บ้านคินตามณี | เบซากีห์ | ตีร์ตากังกา

Share

หมวดหมู่ : จักรี Bali

Share

  โปรแกรม
BAL002  : มหัศจรรย์...บาหลี 4 วัน 2 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • สวนวิษณุ • หาดจิมบารัน
วันที่ 2วัดเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณี • เบซากีห์ • ตีร์ตากังกา
วันที่ 3บาหลี สวิงค์ • นาขั้นบันได • วิหารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา • สนามบิน
วันที่ 4สนามบิน • กรุงเทพฯ  
  วันเดินทาง
03 - 06 เม.ย.63
19,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com