มหัศจรรย์...บาหลี บินดี พัก 4 ดาว 4 วัน 3 คืน TG (APR)

BHBE-BAL01

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | นาขั้นบันได | บาหลี สวิงค์ | ร้าน Starbucks | วัดบราตัน | ประตูฮันดารา | ระบำเกอจัก

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ Bali

Share

  โปรแกรม
BAL02  : มหัศจรรย์...บาหลี บินดี พัก 4 ดาว 4 วัน 3 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ • บาหลี • อนุสาวรีย์มหาภารตะ • วัดอูลูวาตู • หาดจิมบารัน
วันที่ 2วัดเทมภัคสิริงค์ • ตลาดปราบเซียน • หมู่บ้านคินตามณี • ปุระเบซากิห์ • ตีร์ตากังกา
วันที่ 3นาขั้นบันได • บาหลี สวิงค์ • ร้าน Starbucks • วัดบราตัน • ประตูฮันดารา • ระบำเกอจัก
วันที่ 4วิหารทานาต์ลอต • ร้านกฤษณา • สนามบิน • กรุงเทพฯ 
  วันเดินทาง
10 – 13 เม.ย.63
12 – 15 เม.ย.63
24,900
25,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com