มหัศจรรย์...บาหลี เกาะนูซา ปนีดา 5 วัน 4 คืน SL (MAY-JUN)

BHBE-BAL02

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | เกาะนูซา เปนิดา | Kelingking Beach | Broken Beach | Angel Billabong | Crystal Bay

Share

หมวดหมู่ : Bali

Share

  โปรแกรม
BAL02  : มหัศจรรย์...บาหลี เกาะนูซา ปนีดา 5 วัน 4 คืน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - บาหลี - จิมบารัน
วันที่ 2เกาะนูซา เปนิดา – Kelingking Beach – Broken Beach – Angel Billabong – Crystal Bay
วันที่ 3บาร๊องแดนซ์ – หมู่บ้านผลิตผ้าบาติก – วัดบราตัน – นาข้าวขั้นบันได – ประตูฮันดารา
วันที่ 4วัดเทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน - หมู่บ้านคินตามณี – วัดเบซากิห์ -  สวนน้ำตีร์ตากังกา
วันที่ 5 บาหลี สวิงค์ – วิหารทานาต์ลอต – ร้านกฤษณา – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63
26 – 30 มิ.ย. 63
18,900
19,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com