มาเก๊า MACAU-ZHUHAI 3993 3D2N

BHOR-MFM004

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 63 | สายการบิน Air Macau (NX) | สักการะเจ้าแม่กวนอิม l ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’

Share

หมวดหมู่ : จักรี Macau

Share

  โปรแกรม
MFM004 : มาเก๊า MACAU-ZHUHAI 3993 3D2N


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่
วันที่ 2จูไห่ – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – ถนนคู่รัก – วัดดอกบัวขาว – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง  
วันที่ 3จูไห่ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านขนม – โบสถ์เซ็นปอล –  ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – The Parisian – The Venetian – สนามบินมาเก๊า – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
04 - 06 มีนาคม 2563
05 - 07 มีนาคม 2563
12 - 14 มีนาคม 2563
19 - 21 มีนาคม 2563
25 - 27 มีนาคม 2563
26 - 28 มีนาคม 2563
3,993
4,994
4,994
4,994
3,993
4,994
2 - 4 เมษายน 2563
6 - 8 เมษายน 2563
23 - 25 เมษายน 2563
30 เม.ย. - 2 พ.ค. 2563
3,993
5,995
3,993
3,993
7 - 9 พฤษภาคม 2563
14 - 16  พฤษภาคม 2563
21 - 23  พฤษภาคม 2563
28 - 30  พฤษภาคม 2563
3,993
3,993
3,993
3,993
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 2,000 บาท/ท่าน/ทริป  (ชำระวันแรกก่อนเดินทาง ณ สนามบินก่อนเชคอินนะคะ)
  • ค่าวีซ่า 1,650 บาท (เฉพาะคนไทย) เป็นวีซ่าแบบหมู่คณะ
Powered by MakeWebEasy.com