เที่ยวฟิน หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน FD (FEB-MAR)

BHFT-FD01V

เดินทาง ก.พ. - มี.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | ตักบาตรข้าวเหนียว | ตลาดเช้า | พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง | บ้านซ่างไห | ถ้ำติ่ง | น้ำตกตาดกวางสี | บ้านผานม | วัดแสนสุขาราม

Share

หมวดหมู่ : Louangphabang

Share

  โปรแกรม
FD01V : เที่ยวฟิน หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – หลวงพระบาง– พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซ่า
วันที่ 2ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - บ้านซ่างไห -ถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม - วัดแสนสุขาราม
วันที่ 3วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม – ศูนย์เครื่องเงิน - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
  วันเดินทาง
14 – 16 ก.พ. 63
21 – 23 ก.พ. 63
28 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
13,990
13,990
13,990
06 – 08 มี.ค. 63
13 – 15 มี.ค. 63
20 – 22 - มี.ค. 63
27 – 29 มี.ค. 63
13,990
13,990
13,990
13,990
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com