สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน FD (Mar-Aug)

BHBE-FD311

เดินทาง มี.ค. - ส.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | พระราชวังหลวงพระบาง | พระธาตุพูสี | วัดเชียงทอง | วัดวิชุนราช | วัดแสนสุขขาราม | น้ำตกตาดกวางสี | ถ้ำติ่ง

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ Louangphabang

Share

  โปรแกรม
FD311 : สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาติภูษี - ตลาดมืด
วันที่ 2ทำบุญตักบาตรตอนเช้า – ตลาดเช้า - วัดแสนสุขขาราม  - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - บ้านช่างไห่ - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี
วันที่ 3พระราชวังหลวงพระบาง - สนามบินหลวงพระบาง – สนามบินดอนเมือง
  วันเดินทาง
7-9 มี.ค. 63
14-16 มี.ค. 63
21-23 มี.ค. 63
28-30 มี.ค. 63
10,888
10,888
10,888
10,888
12-14 เม.ย. 63
13-15 เม.ย. 63
14-16 เม.ย. 63
25-27 เม.ย. 63
17,888
17,888
15,888
11,888
3-5 พ.ค. 63
9-11 พ.ค. 63
16-18 พ.ค. 63
23-25 พ.ค. 63
30พ.ค.-1มิ.ย. 63
12,888
11,888
10,888
9,888
10,888
6-8 มิ.ย. 63
13-15 มิ.ย. 63
20-22 มิ.ย. 63
27-29 มิ.ย. 63
9,888
10,888
10,888
9,888
11-13 ก.ค. 63
18-20 ก.ค. 63
10,888
10,888
1-3 ส.ค. 63
15-17 ส.ค. 63
22-24 ส.ค. 63
29-31 ส.ค. 63
10,888
10,888
10,888
10,888
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 900บาท/ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com