มหัศจรรย์.....เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน FD (MAR-JUN)

BHBE-LAO02

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | วังเวียง | ถ้ำจัง | หลวงพระบาง | พระธาตุภูษี | ถนนคนเดิน

Share

Share

  โปรแกรม
LAO02 : มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน 5 วัน 4 คืน VJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ– เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย –วังเวียง – ถนนโรตี
วันที่ 2วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี– ถนนคนเดิน
วันที่ 3ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง– พระราชวัง – หอพระบาง –วัดวิชุนราช - กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
07 - 09 มี.ค.63
21 - 23 มี.ค.63
13,900
13,900
04 - 06 เม.ย.63
11 - 13 เม.ย.63
12 - 14 เม.ย.63
13 - 15 เม.ย.63
15,900
16,900
16,900
16,900
02 - 04 พ.ค.63
16 - 18 พ.ค.63
30 พ.ค. - 01 มิ.ย.63
15,900
13,900
13,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com