มหัศจรรย์ HONGKONG กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน CX (MAR-APR)

BHGS-HKG02

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน Packfic Airways (CX) | วัดแชกงหมิว | วัดหวังต้าเซียน | ร้านจิวเวลรี่ | หยก | วัดชีหลิน | วัดกวนอู | ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

Share

Share

  โปรแกรม
HKG02 : มหัศจรรย์ HONGKONG กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน CX


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ •  ฮ่องกง • รีพลัสเบย์ • วิคตอเรียพีค •  Mongkok Ladies Market
วันที่ 2วัดแชกงหมิว • วัดหวังต้าเซียน • ร้านจิวเวลรี่ • หยก • วัดชีหลิน • วัดกวนอู • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
วันที่ 3วัดโป่หลิน กระเช้านองปิง • ช้อปปิ้ง City Gate Outlets • กรุงเเทพ
  วันเดินทาง
29 – 02 มี.ค. 63
07 – 09 มี.ค. 63
21 – 23 มี.ค. 63
28 – 30 มี.ค. 63
12,900
13,900
13,900
12,900
04 – 06 เม.ย. 63
11 – 13 เม.ย. 63
16,900
18,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com