เกาหลี ปูซาน จินเฮ [เลทส์โก ปูซาน เชอร์รี่ฟูลบลูม] 5วัน3คืน TG (MAR-APR)

BHZG-ZPUS02

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | เทศกาลซากุระบานจินเฮ | สถานีรถไฟคยองฮวา | หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน | สะพานควังอัน | ตลาดปลาจากัลชิ | ออยุคโดสกายวอล์ค | วัดแฮดงยงกุกซา

Share

หมวดหมู่ : จักรี Busan

Share

  โปรแกรม
ZPUS02 : เกาหลี ปูซาน จินเฮ [เลทส์โก ปูซาน เชอร์รี่ฟูลบลูม] 5วัน3คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - เทศกาลดอกยูแช @ DAEJEO ECOLOGICAL PARK - อุโมงค์ซากุระ สถานีรถไฟคยองฮวา - เทศกาลดอกซากุระจินแฮ
วันที่ 3วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรโสม - สมุนไพรฮอตเกนามู - คอสเมติค - ออยุคโดสกายวอล์ค - สะพาน ควางอัน
วันที่ 4หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี - ตลาดปลาจากัลชี - ถนนนัมโพดง
วันที่ 5ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
26 - 30 มี.ค. 2563
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 2563
23,999
21,999
02 - 06 เม.ย. 256324,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com