เที่ยวฟิน บินตรง Fukushima Fall in Love 5วัน3คืน XJ (APR)

BHFT-FKSXJ03A

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ | พิพิธภัณฑ์โคเคชิ | เมืองเซ็นได | ดิวตี้ฟรี | ท่าเรือชิโกมะ | ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ | วัดโกไดโดะ วัดซูอิกันจิ | วัดเอนสึอิน

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ FUKUSHIMA

Share

  โปรแกรม
FKSXJ03A : เที่ยวฟิน บินตรง Fukushima Fall in Love 5วัน3คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2สนามบินฟุคุชิมะ  –  เมืองนิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ - เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - เมืองฟุคุชิมะ
วันที่ 3หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – พิพิธภัณฑ์โคเคชิ – เมืองเซ็นได – ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ – ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ – วัดโกไดโดะ วัดซูอิกันจิ -  วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด
วันที่ 4หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ– หน้าผาโทโนะเฮทสึริ -  เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ
วันที่ 5สนามบินฟุคุชิมะ – สนามบิน ดอนเมือง
  วันเดินทาง
29 มี.ค.-02 เม.ย. 2563
05-09 เม.ย. 2563
12-16 เม.ย. 2563
19-23 เม.ย. 2563
25,888.-
25,888.-
35,888.-
25,888.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com