ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลทส์โก ซูโม่] 6วัน3คืน XJ (MAY-JUN)

BHZG-ZNGO14

เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า | เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ | อิออน | สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ

Share

Share

  โปรแกรม
ZNGO14 : ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลทส์โก ซูโม่] 6วัน3คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2นาโกย่า - ศาลเจ้าอิเสะ - ถนนโอคาเงะโยโกะโจ - มิตซุยเอ้าท์เล็ท - เมืองกิฟุ
วันที่ 3สวนดอกไม้บ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ - ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - อิออน มอลล์
วันที่ 4เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ปราสาททอง - โอซาก้า
วันที่ 5ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ศาลเจ้าซูมิโยชิ - ดิวตี้ฟรี - ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ
วันที่ 6สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ
  วันเดินทาง
06 – 11 พ.ค. 2563
08 – 13 พ.ค. 2563
13 – 18 พ.ค. 2563
15 – 20 พ.ค. 2563
20 – 25 พ.ค. 2563
22 – 27 พ.ค. 2563
27 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563
26,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
24,999
05 – 10 มิ.ย. 2563
12 – 17 มิ.ย. 2563
19 – 24 มิ.ย. 2563
26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2563
24,999
24,999
24,999
24,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com