ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ [เลทส์โก นินจาวิสทีเรีย สตรอง] 6วัน3คืน XJ (APR-MAY)

BHZG-ZNRT08

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (XJ) | เสาโทริอิแดงพันต้น-ณ-ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ | โกเทมบะ-เอ้าท์เล็ต | ภูเขาไฟฟูจิ-ชั้น5 | พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว | วัดอาซากุสะ | ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี

Share

หมวดหมู่ : วิสาขบูชา Tokyo

Share

  โปรแกรม
ZNRT08 : ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ นิกโก้ [เลทส์โก นินจาวิสทีเรีย สตรอง] 6วัน3คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2สนามบินนาริตะ - นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - เสาโทริอิแดงพันต้น ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์
วันที่ 3ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) - เทศกาลชมทุ่งพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
วันที่ 4อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ 5นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ -  สะพานชินเคียว - สวนดอกไม้อาชิคางะ - สนามบินนาริตะ
วันที่ 6กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
17 – 22 เม.ย. 2563
18 – 23 เม.ย. 2563
19 – 24 เม.ย. 2563
21 – 26 เม.ย. 2563
22 – 27 เม.ย. 2563
23 – 28 เม.ย. 2563
24 – 29 เม.ย. 2563
25 – 30 เม.ย. 2563
29,999
28,999
28,999
28,999
29,999
29,999
29,999
28,999
04 – 09 พ.ค. 2563
05 – 10 พ.ค. 2563
06 – 11 พ.ค. 2563
07 – 12 พ.ค. 2563
08 – 13 พ.ค. 2563
09 – 14 พ.ค. 2563
10 – 15 พ.ค. 2563
11 – 16 พ.ค. 2563
12 – 17 พ.ค. 2563
13 – 18 พ.ค. 2563
14 – 19 พ.ค. 2563
15 – 20 พ.ค. 2563
16 – 21 พ.ค. 2563
17 – 22 พ.ค. 2563
18 – 23 พ.ค. 2563
19 – 24 พ.ค. 2563
29,999
29,999
29,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
26,999
25,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com