มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3 วัน 2 คืน FD (MAR-AUG)

BHBE-MMR04

เดินทาง มี.ค. - ส.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | ย่างกุ้ง | หงสาวดี | วัดไจ๊คะวาย | เจดีย์ชเวมอดอร์ | พระราชวังบุเรงนอง | คิมปูนแค้มป์ | พระธาตุอินทร์แขวน

Share

Share

  โปรแกรม
MMR04 : มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3 วัน 2 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่ 2พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ                           
  วันเดินทาง
06 - 08 มี.ค.63
07 - 09 มี.ค.63
13 - 15 มี.ค.63
14 - 16 มี.ค.63
20 - 22 มี.ค.63
21 - 23 มี.ค.63
27 - 29 มี.ค.63
28 - 30 มี.ค.63
11,900
10,900
12,900
11,900
11,900
11,900
12,900
11,900
04 - 06 เม.ย.63
04 - 06 เม.ย.63 BUS 2 
10 - 12 เม.ย.63
11 - 13 เม.ย.63
12 - 14 เม.ย.63
13 - 15 เม.ย.63
13 - 15 เม.ย.63 BUS 2 
24 - 26 เม.ย.63
25 - 27 เม.ย.63
13,900
13,900
13,900
14,900
13,900
14,900
14,900
12,900
11,900
01 - 03 พ.ค.63
01 - 03 พ.ค.63 BUS 2 
02 - 04 พ.ค.63
08 - 10 พ.ค.63
08 - 10 พ.ค.63 BUS 2 
15 - 17 พ.ค.63
22 - 24 พ.ค.63
29 - 31 พ.ค.63
29 - 31 พ.ค.63 BUS 2 
12,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
03 - 05 มิ.ย.63
19 - 21 มิ.ย.63
13,900
12,900
03 - 05 ก.ค.63
10 - 12 ก.ค.63
31 - 02 ส.ค.63
12,900
11,900
11,900
14 - 16 ส.ค.63
21 - 23 ส.ค.63
12,900
12,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com