I AM IN NEW YORK CITY อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. น้ำตกไนแองการ่า 10วัน7คืน CZ (APR)

BHGO-JFKCZ001

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน China Southern Airlines (CZ) | นครนิวยอร์ก | วอชิงตัน ดี.ซี. | น้ำตกไนแอการา | แฮริสเบิร์ก | อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ | ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท | The Vessel | ฟิฟท์ อเวนิว | สะพานบรูคลิน | ฟิลาเดลเฟีย

Share

หมวดหมู่ : New York สงกรานต์

Share

  โปรแกรม
JFKCZ001 : I AM IN NEW YORK CITY อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. น้ำตกไนแองการ่า 10วัน7คืน CZ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ – กวางโจว
วันที่ 2กวางโจว – นิวยอร์ก – The Vessel – ฟิฟท์ อเวนิว – ล่องเรือเฟอร์รี่ขึ้นเกาะลิเบอร์ตี   
วันที่ 3ฟิลาเดลเฟีย – ระฆังแห่งอิสรภาพ - วอชิงตัน ดี.ซี.
วันที่ 4วอชิงตัน ดี.ซี. – สถาบันสมิธโซเนียน – แฮริสเบิร์ก
วันที่ 5HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD – เมืองบัฟฟาโล
วันที่ 6น้ำตกไนแอการ่า - Outlet - บิงแฮมตัน
วันที่ 7บิงแฮมตัน – Woodbury Outlet – นิวยอร์ก
วันที่ 8นครนิวยอร์ก – สะพานบรูคลิน  – ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท – ไทม์สแควร์
วันที่ 9นครนิวยอร์ก - กวางโจว
วันที่ 10กวางโจว - กรุงเทพฯ 
  วันเดินทาง
11 – 20 เม.ย. 63
75,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ดอลล่าสหรัฐ)
Powered by MakeWebEasy.com