มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน FD (MAR-AUG)

BHBE-VN081

เดินทาง มี.ค. - ส.ค. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | เจดีย์เทียนมู่ | สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ | นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ | ดานัง | บานาฮิลล์

Share

Share

  โปรแกรม
VN081 : มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 4 วัน 3 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สกรุงเทพฯ ● สนามบินดานัง ● เว้ ● พระราชวังเว้ ● ตลาดDong Ba ● ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม
วันที่ 2เจดีย์เทียนมู่ ● สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ● นั่งสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ ● ดานัง ● บานาฮิลล์
วันที่ 3บานาฮิลล์ ● วัดลินห์อึ้ง ● เมืองโบราณฮอยอัน ● หมู่บ้านกั๊มทาน ● นั่งเรือกระด้งฮอยอัน ● วัดจีน ● บ้านโบราณ ●สะพานญี่ปุ่น ● ศาลกวนอู ● สะพานมังกร 
วันที่ 4ดานัง ● ช้อปปิ้งตลาดฮาน ● กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
06 – 09 มี.ค. 63
13 – 16 มี.ค. 63
20 – 23 มี.ค. 63
27 – 30 มี.ค. 63
13,900
13,900
14,900
13,900
17 – 20 เม.ย. 63
24 – 27 เม.ย. 63
13,900
14,900
08 – 11 พ.ค. 63
15 – 18 พ.ค. 63
22 – 25 พ.ค. 63
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 63
13,900
14,900
13,900
14,900
05 – 08 มิ.ย. 63
12 – 15 มิ.ย. 63
19 – 22 มิ.ย. 63
26 – 29 มิ.ย. 63
13,900
13,900
13,900
13,900
03 – 06 ก.ค. 63
10 – 13 ก.ค. 63
17 – 20 ก.ค. 63
24 – 27 ก.ค. 63
25 – 28 ก.ค. 63
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 63
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
07 – 10 ส.ค. 63
12 – 15 ส.ค. 63
14 – 17 ส.ค. 63
21 – 24 ส.ค. 63
28 – 31 ส.ค. 63
14,900
14,900
13,900
13,900
14,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com