มหัศจรรย์...RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน SU (APR)

BHBE-DME01

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน AEROFLOT AIRLINES (SU) | พระราชวังเคลมลิน | โบสถ์อัสสัมชัญ | พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ | จัตุรัสแดง | มหาวิหารเซนต์บาซิล | ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์

Share

หมวดหมู่ : สงกรานต์ Moscow

Share

  โปรแกรม
DME01 : มหัศจรรย์...RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน SU


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย
วันที่ 2พระราชวังเคลมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์ • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
วันที่ 3สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก • ป้อมปิเตอร์ และปอล • วิหารเซนต์ไอแซค - ล่องเรือแม่น้ำเนวา
วันที่ 4พระราชวังฤดูร้อน หรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ - ช้อปปิ้งเอาท์เลต วิลเลจ   
วันที่ 5พระราชวังแคทเธอรีน • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองมอสโคว์ • จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิลGUM • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์  • ชมการแสดงละครสัตว์
วันที่ 6มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower • ตลาดอิสไมโลโว่   
วันที่ 7สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
10 - 16 เม.ย. 63
11 - 17 เม.ย. 63
12 - 18 เม.ย. 63
13 - 19 เม.ย. 63
57,900
57,900
57,900
57,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com