เกาหลี BEAUTY CHERRY BLOSSOM 6 วัน 3 คืน TG (APR)

BHGO-ICNTG008

เดินทาง เม.ย. 63 | สายการบิน Thai Airways International (TG) | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน | พระราชวังเคียงบก+ใส่ชุดฮันบกเข้าพระราชวัง | หมู่บ้านบุกชอนฮันอก | สวนสาธารณะยออีโด | โซลทาวเวอร์ | ANYANG ART PARK | ตลาดเมียงดง

Share

Share

  โปรแกรม
ICNTG008 : เกาหลี BEAUTY CHERRY BLOSSOM 6 วัน 3 คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2อินชอน (สนามบินอินชอน) –  ANYANG ART PARK – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา
วันที่ 3ฟาร์มสตอว์เบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – สวนสาธารณะยางแจชอน
วันที่ 4พระราชวังเคียงบก – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – COSMETIC SHOP – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – โซลทาวเวอร์ – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
วันที่ 5สวนสาธารณะยออีโด – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ช้อปปิ้งถนนฮงแด – ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน)
วันที่ 6กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
02-07 เม.ย. 63
03-08 เม.ย. 63
09-14 เม.ย. 63
10-15 เม.ย. 63
11-16 เม.ย. 63
12-17 เม.ย. 63
21,999.-
21,999.-
27,999.-
29,999.-
29,999.-
29,999.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com