มหัศจรรย์.....MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม บินไลอ้อนแอร์ พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน SL (MAR-JUN)

BHBE-MMR04

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน Thai Lion Air (SL) | พระธาตุอินทร์แขวน | หงสาวดี | วัดไจ๊คะวาย | เจดีย์ไจ้ปุ่น | พระนอนชเวตาเลียว | พระนอนตาหวาน | หลวงพ่อหงาทัตจี | ย่างกุ้ง | พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

Share

Share

  โปรแกรม
MMR04 : มหัศจรรย์.....MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม บินไลอ้อนแอร์ พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-หลวงพ่อหงาทัตจี-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า–เทพทันใจไจ๊เข้า–สิเรียม-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
27 - 29 มี.ค. 63
9,999
03 - 05 เม.ย.63
10 - 12 เม.ย.63
12 - 14 เม.ย.63
17 - 19 เม.ย.63
24 - 26 เม.ย.63
10,900
11,900
11,900
9,999
9,999
01 - 03 พ.ค.63
08 - 10 พ.ค.63
15 - 17 พ.ค.63
22 - 24 พ.ค.63
29 - 31 พ.ค.63
11,900
9,999
9,999
9,999
9,999
05 - 07 มิ.ย.63
26 - 28 มิ.ย.63
9,999
9,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com