เกาหลี RAIL BIKE SPRING ROMANTIC 5 วัน 3 คืน OZ (MAR)

BHGO-ICNOZ005

เดินทาง มี.ค. 63 | สายการบิน Asiana Airlines (OZ) | เกาะนามิ | ปั่นจักรยาน RAIL BIKE | ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | พระราชวังถ็อกซูกุง | โซลทาวเวอร์ | TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM | ช้อปปิ้งถนนฮงอิก | ช้อปปิ้งย่านเมียงดง

Share

หมวดหมู่ : Seoul

Share

  โปรแกรม
ICNOZ005 : เกาหลี RAIL BIKE SPRING ROMANTIC 5 วัน 3 คืน OZ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2อินชอน – เกาะนามิ – หมู่บ้านโบราณเกาหลีอึนพยอง - ปั่นจักรยาน RAIL BIKE
วันที่ 3ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งถนนฮงอิก
วันที่ 4พระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์โสม – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก – Duty Free – ตลาดเมียงดง
วันที่ 5พิพิธภัณฑ์รูป 3 มิติ TRICK EYES MUSEUM+ICE MUSEUM – ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน – กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
04 - 08 มี.ค. 63
05 - 09 มี.ค. 63
06 - 10 มี.ค. 63
11 - 15 มี.ค. 63
12 - 16 มี.ค. 63
13 - 17 มี.ค. 63
18 - 22 มี.ค. 63
19 - 23 มี.ค. 63
20 - 24 มี.ค. 63
16,900.-
16,900.-
16,900.-
16,900.-
16,900.-
16,900.-
16,900.-
16,900.-
16,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com