จอร์เจีย ซุปตาร์..อะไรนะ ห๊ะ!!! จอร์เจีย ภาค. 2 6วัน4คืน XJ (MAR-SEP)

BHTN-XJTBS02

เดินทาง มี.ค. - ก.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA X (XJ) | หุบเขาคอเคซัส | โบสถ์เกอร์เกตี้ | กระเช้าชมไฟฟ้า | ป้อมนาริคาล่า | ถนนคนเดินชาเดอนี่

Share

Share

  โปรแกรม
XJTBS02 : จอร์เจีย ซุปตาร์..อะไรนะ ห๊ะ!!! จอร์เจีย ภาค. 2 6วัน4คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
วันที่ 2กรุงเทพฯ - ทบิลิซี่ – โบสถ์เมเตห์คี – ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาล่า – Mother of Georgia โรงอาบน้ำ – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชาเดอนี่
วันที่ 3ทบิลิซี่ – ป้อมอนานูรี – คาซเบกี้ - นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ – อนุสรณ์สถานจอรัสเซีย จอร์เจีย
วันที่ 4คาซเบกี้ – เมืองกอรี่ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – อุพลิสซิเค่ - เมืองมิสเคต้า – วิหารสเวติสเคอเวรี - วิหารจวารี – ดินเนอร์+ไวน์+ชมโชว์ท้องถิ่น
วันที่ 5เมืองทบิลิซี่ - เมืองซิกนาลี - หมู่บ้าน Velistsikhe – ไร่ไวน์คาเรบา – ทบิลิซี่
วันที่ 6สนามบินทลิลิซี - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
  วันเดินทาง
10 - 15 มี.ค. 2563
10 - 15 มี.ค. 2563 บัส 2
10 - 15 มี.ค. 2563 บัส 3
13 - 18 มี.ค. 2563
13 - 18 มี.ค. 2563 บัส 2
13 - 18 มี.ค. 2563 บัส 3
17 - 22 มี.ค. 2563
17 - 22 มี.ค. 2563 บัส 2
17 - 22 มี.ค. 2563 บัส 3
20 - 25 มี.ค. 2563
20 - 25 มี.ค. 2563 บัส 2
20 - 25 มี.ค. 2563 บัส 3
24 - 29 มี.ค. 2563
24 - 29 มี.ค. 2563 บัส 2
24 - 29 มี.ค. 2563 บัส 3
27 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563
27 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563 บัส 2
27 มี.ค. - 1 เม.ย. 2563 บัส 3
31 มี.ค. - 5 เม.ย. 2563
31 มี.ค. - 5 เม.ย. 2563 บัส 2
31 มี.ค. - 5 เม.ย. 2563 บัส 3
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
3 - 8 เม.ย. 2563
3 - 8 เม.ย. 2563 บัส 2
3 - 8 เม.ย. 2563 บัส 3
7 - 12 เม.ย. 2563
7 - 12 เม.ย. 2563 บัส 2
7 - 12 เม.ย. 2563 บัส 3
14 - 19 เม.ย. 2563
14 - 19 เม.ย. 2563 บัส 2
14 - 19 เม.ย. 2563 บัส 3
17 – 22 เม.ย. 2563
17 – 22 เม.ย. 2563 บัส 2
17 – 22 เม.ย. 2563 บัส 3
24 - 29 เม.ย. 2563
24 - 29 เม.ย. 2563 บัส 2
17 – 22 เม.ย. 2563 บัส 3
28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563
28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563 บัส 2
28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2563 บัส 3
30 เม.ย. - 5 พ.ค. 2563
30 เม.ย. - 5 พ.ค. 2563 บัส 2
30 เม.ย. - 5 พ.ค. 2563 บัส 3
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
31,888.-
1 - 6 พ.ค. 2563
1 - 6 พ.ค. 2563 บัส 2
1 - 6 พ.ค. 2563 บัส 3
4 – 9 พ.ค. 2563
4 – 9 พ.ค. 2563 บัส 2
4 – 9 พ.ค. 2563 บัส 3
4 – 9 พ.ค. 2563 บัส 4
5 – 10 พ.ค. 2563
5 – 10 พ.ค. 2563 บัส 2
5 – 10 พ.ค. 2563 บัส 3
5 – 10 พ.ค. 2563 บัส 4
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
29,888.-
5 – 10 มิ.ย. 2563
9 - 14 มิ.ย. 2563
29,888.-
29,888.-
3 - 8 ก.ค. 2563
7 - 12 ก.ค. 2563
31,888.-
29,888.-
7 - 12 ส.ค. 2563
11 - 16 ส.ค. 2563
31,888.-
31,888.-
25 - 30 ก.ย. 2563
29 ก.ย. - 04 ต.ค. 2563
29,888.-
29,888.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป)
Powered by MakeWebEasy.com