มหัศจรรย์...เมือง 2 สี ชัยปุระ จูดห์ปุระ 5 วัน 3 คืน FD (MAR-APR)

BHBE-JAI02

เดินทาง มี.ค. - เม.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA (FD) | ชัยปุระ | แอมเบอร์ ฟอร์ท | นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท | พระราชวังสายลม | CITY PALACE | จันทาร์ มันทาร์ | จูดห์ปุระ

Share

หมวดหมู่ : India

Share

  โปรแกรม
JAI02 : มหัศจรรย์...เมือง 2 สี ชัยปุระ จูดห์ปุระ 5 วัน 3 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ  ● ชัยปุระ
วันที่ 2ชัยปุระ ● แอมเบอร์ ฟอร์ท ● นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท ● พระราชวังสายลม ● CITY PALACE ● จันทาร์ มันทาร์ ● จูดห์ปุระ
วันที่ 3จูดห์ปุระ ● ป้อมเมห์รานการห์ ● พระตำหนักพูลมาฮาล ● พระตำหนักโมติมาฮาล ● จัสวันธาดา ● Step Well
วันที่ 4จูดห์ปุระ ● ชัยปุระ ● ประตูปาตริกา
วันที่ 5ดอนเมือง กรุงเทพฯ  
  วันเดินทาง
03 - 07 มี.ค.63
10 - 14 มี.ค.63
17 - 21 มี.ค.63
24 - 28 มี.ค.63
31 มี.ค.-04 เม.ย.63
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
07 - 11 เม.ย.63
21 - 25 เม.ย.63
21,900
22,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com