เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน OZ (APR-MAY)

BHGO-ICNOZ007

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 63 | สายการบิน Asiana Airlines (TG) | ชมดอกซากุระ | หมู่บ้านเทพนิยาย | ไชน่าทาวน์ | สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ | สวนสนุกวอลมิ พระราชวังชังกย็อง | สวนสาธารณะยออีโด | โซลทาวเวอร์ | ตลาดเมียงดง

Share

Share

  โปรแกรม
ICNOZ007 : เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM 5 วัน 3 คืน OZ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ – Wolmi Theme Park – Wolmi Sea Train
วันที่ 3ชมดอกซากุระทะเลสาปซอกชน – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – โซลทาวเวอร์ – สวนสาธารณะยออีโด
วันที่ 4พระราชวังชังกย็อง – ศูนย์โสม – Cosmetic Shop – ตลาดเมียงดง –  Duty Free
วันที่ 5ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – STAR PARK – ช้อปปิ้งถนนฮงแด – ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
01-05 เม.ย. 63
02-06 เม.ย. 63
03-07 เม.ย. 63
08-12 เม.ย. 63
09-13 เม.ย. 63
10-14 เม.ย. 63
11-15 เม.ย. 63
12-16 เม.ย. 63
15-19 เม.ย. 63
16-20 เม.ย. 63
22-26 เม.ย. 63
23-27 เม.ย. 63
29 เม.ย.-03 พ.ค 63
30 เม.ย.-04 พ.ค 63
17,900.-
19,900.-
19,900.-
18,900.-
22,900.-
25,900.-
25,900.-
23,900.-
17,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
18,900.-
20,900.-
01-05 พ.ค 6319.900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,800 บาท /ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com