SENDAI AOMORI YAMAGATA FUKUSHIMA PREMIUM 7วัน 5คืน TG (MAR)

BHGO-SDJTG008

เดินทาง มี.ค. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ล่องเรือเกบิเค | นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมสโนว์มอนสเตอร์ | ทะเลสาบทาซาวะ | กินซัง ออนเซ็น | หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก | หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ | ปราสาทสึรุงะ | แช่ออนเซน

Share

หมวดหมู่ : Sendai

Share

  โปรแกรม
SDJTG008 : SENDAI AOMORI YAMAGATA FUKUSHIMA PREMIUM 7วัน 5คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได)
วันที่ 2เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองมัตสึชิม่า - วัดโกไดโดะ – เมืองฮิราซูมิ - ล่องเรือเกบิเค - เมืองฮานะมากิ
วันที่ 3เมืองฮาจิมันไต - ทะเลสาบโทวาดะ – เทือกเขาฮักโกดะ (นั่งกระเช้าลอยฟ้า)
วันที่ 4ทะเลสาบทาซาวะ - หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ – เมืองยามากะตะ - กินซัง ออนเซ็น
วันที่ 5เมืองซาโอะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก – เมืองไอสุ วาคามัทสุ – ปราสาทสึรุกะ – เมืองคิตะกาตะ – เดินเล่นชมเมืองคิตะกาตะ
วันที่ 6หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ – หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ – เซนได - เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – ช้อปปิ้งอิออน นาโทริ – ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ
วันที่ 7เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
  วันเดินทาง
12-18 มีนาคม 63
19-25 มีนาคม 63
26 มี.ค.-01 เม.ย. 63
54,900.-
54,900.-
54,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com