เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4วัน3คืน VJ (FEB-OCT)

BHJW-PVN13

เดินทาง ก.พ. - ต.ค. 63 | สายการบิน Viet Jet Air (VJ) | ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc) | นั่งเรือกระจาด | นั่งกระเช้า Queen Halongตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง | เมืองฮาลอง

Share

Share

  โปรแกรม
PVN13 : เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ 4วัน3คืน VJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ – ฮานอย – นิงห์บิ่งห์
วันที่ 2ถ้ำตามก๊ก (Tam Coc) – นั่งเรือกระจาด – นั่งกระเช้า Queen Halongตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง – เมืองฮาลอง
วันที่ 3อ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – หมู่บ้านชาวเล – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย
วันที่ 4ฮานอย– กรุงเทพ
  วันเดินทาง
07 – 10 ก.พ. 63
08 – 11 ก.พ. 63
14 – 17 ก.พ. 63
21 – 24 ก.พ. 63
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63
13,900
13,900
10,999
10,999
10,999
06 – 09 มี.ค. 63
13 – 16 มี.ค. 63
20 – 23 มี.ค. 63
27 – 30 มี.ค. 63
10,999
10,999
10,999
10,999
03 – 06 เม.ย. 63
04 – 07 เม.ย. 63
11 – 14 เม.ย. 63
12 – 15 เม.ย. 63
13 – 16 เม.ย. 63
17 – 20 เม.ย. 63
 24 – 27 เม.ย. 63
13,900
13,900
15,900
15,900
15,900
12,999
10,999
01 – 04 พ.ค. 63
03 – 06 พ.ค. 63
05 – 08 พ.ค. 63
06 – 09 พ.ค. 63
08 – 11 พ.ค. 63
15 – 18 พ.ค. 63
22 – 25 พ.ค. 63
15,900
15,900
12,999
12,999
12,999
10,999
9,999
03 – 06 ก.ค. 63
04 – 07 ก.ค. 63
25 – 28 ก.ค. 63
26 – 29 ก.ค. 63
27 – 30 ก.ค. 63
13,900
13,900
13,900
13,900
13,900
09 – 12 ส.ค. 63
14 – 17 ส.ค. 63
21 – 24 ส.ค. 63
28 – 31 ส.ค. 63
13,900
11,999
11,999
11,999
04 – 07 ก.ย. 63
11 – 14 ก.ย. 63
18 – 21 ก.ย. 63
25 – 28 ก.ย. 63
11,999
11,999
11,999
11,999
01 – 04 ต.ค. 63
02 – 05 ต.ค. 63
03 – 06 ต.ค. 63
08 – 11 ต.ค.63
09 – 12 ต.ค. 63
10 – 13 ต.ค. 63
15 – 18 ต.ค. 63
16 – 19 ต.ค. 63
17 – 20 ต.ค. 63
20 – 23 ต.ค. 63
21 – 24 ต.ค. 63
13,900
13,900
12,999
12,999
12,999
14,900
12,999
12,999
12,999
13,900
12,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาท ต่อท่าน/ต่อทิป
Powered by MakeWebEasy.com