จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 4วัน3คืน 8L (APR-MAY)

BHZG-ZKMG13

เดินทาง เม.ย. - พ.ค. 63 | สายการบิน LUCKY AIR (8L) | ตงชวน | ภูเขาหิมะเจียวจื่อ | สวนน้ำตกคุนหมิง | วัดหยวนทง | สวนสตรอเบอรี่ | แผ่นดินสีทอง | ประตูม้าทองไก่หยก | ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย | เมืองโบราณกวนตู้

Share

Share

  โปรแกรม
ZKMG13 : จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 4วัน3คืน 8L


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางซุย (จีน)
วันที่ 2สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนสตอเบอรี่ (เก็บผลไม้) – เมืองตงชวน – แผนดินสีทอง
วันที่ 3ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้าแล้ว) – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ
วันที่ 4เมืองโบราณกวนตู้ – เขาซีซาน – สนามบินคุนหมิงฉางซุย – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
09 – 12 เม.ย. 2563
10 – 13 เม.ย. 2563
11 – 14 เม.ย. 2563
15 – 18 เม.ย. 2563
16 – 19 เม.ย. 2563
17 – 20 เม.ย. 2563
18 – 21 เม.ย. 2563
22 – 25 เม.ย. 2563
23 – 26 เม.ย. 2563
24 – 27 เม.ย. 2563
25 – 28 เม.ย. 2563
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563
11,999
12,999
13,999
11,999
11,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
11,999
11,999
01 – 04 พ.ค. 2563
02 – 05 พ.ค. 2563
06 – 09 พ.ค. 2563
07 – 10 พ.ค. 2563
08 – 11 พ.ค. 2563
09 – 12 พ.ค. 2563
10,999
10,999
8,999
9,999
9,999
9,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
Powered by MakeWebEasy.com