ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน4คืน EK (FEB-JUL)

BHGO-MXPEK036

เดินทาง ก.พ. - ก.ค. 63 | สายการบิน EMIRATES (EK) | มิลาน | เซอร์แมท | กลาเซียร์ 3000 | โลซานน์ | อินเทอร์ลาเคน | เมืองซุก | ยอดเขาริกิ | ลูเซิร์น

Share

Share

  โปรแกรม
MXPEK036 : ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน4คืน EK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ
วันที่ 2ดูไบ - มิลาน -  เซอร์แมท - ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – แทซ
วันที่ 3แทซ – กลาเซียร์ 3000 - เจนีวา – โลซานน์
วันที่ 4โลซานน์ – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเคน - ซุก
วันที่ 5ซุก – นั่งรถไฟไต่เขาริกิ- ลูเซิร์น – มิลาน
วันที่ 6มิลาน - เบอร์กาโม - Fox town outlet -สนามบิน
วันที่ 7ดูไบ – กรุงเทพ ฯ
  วันเดินทาง
04 – 10 ก.พ. 63
45,900.-
11 – 17 มี.ค. 63
18 – 24 มี.ค. 63
45,900.-
45,900.-
01 – 07 เม.ย. 63
09 – 15 เม.ย. 63
12 – 18 เม.ย. 63
26 เม.ย.-02 พ.ค. 63
48,900.-
52,900.-
55,900.-
48,900.-
01 – 07 พ.ค. 63
06 – 12 พ.ค. 63
20 – 26 พ.ค. 63
27 พ.ค.-02 มิ.ย. 63
48,900.-
48,900.-
48,900.-
48,900.-
02 – 08 มิ.ย. 63
24 – 30 มิ.ย. 63
48,900.-
48,900.-
01 – 07 ก.ค. 63
22 – 28 ก.ค. 63
48,900.-
48,900.-
  ค่าทิป

  • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (21 สวิตฟรังก์)
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 สวิตฟรังก์)
Powered by MakeWebEasy.com