เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน3คืน PG (FEB-JUN)

BHZG-ZDAD18

เดินทาง ก.พ. - มิ.ย. 63 | สายการบิน BANGKOK AIRWAYS (PG) | เวียดนามกลาง | ดานัง | ฮอยอัน | เว้ | บานาฮิลส์ | พักบานาฮิลส์ | สะพานมือ | สวนดกไม้ | เรือ | กระด้ง | สวนสนุก

Share

Share

  โปรแกรม
ZDAD18 : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ 4วัน3คืน PG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – ประเทศเวียดนาม – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ – นั่งรถซิโคล่ – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
วันที่ 2เมืองเว้ – วัดเจดีย์เทียนมู่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – บานาฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ Golden Bridge – สวนดอกไม้แห่งความรัก – โรงเก็บไวน์
วันที่ 3บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – ศาลเจ้าโบราณกว้างตุ้ง – สะพานญี่ปุ่น – บ้านโบราณ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – เมืองดานัง
วันที่ 4เมืองดานัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – ประเทศไทย
  วันเดินทาง
12 – 15 ก.พ. 2563
19 – 22 ก.พ. 2563
26 – 29 ก.พ. 2563
14,999
14,999
14,999
04 – 07 มี.ค. 2563
07 – 10 มี.ค. 2563
18 – 21 มี.ค. 2563
25 – 28 มี.ค. 2563
26 – 29 มี.ค. 2563
28 – 31 มี.ค. 2563
12,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
001 – 04 เม.ย. 2563
02 – 05 เม.ย. 2563
03 – 06 เม.ย. 2563
04 – 07 เม.ย. 2563
05 – 08 เม.ย. 2563
06 – 09 เม.ย. 2563
08 – 11 เม.ย. 2563
09 – 12 เม.ย. 2563
13 – 16 เม.ย. 2563
14 – 17 เม.ย. 2563
15 – 18 เม.ย. 2563
16 – 19 เม.ย. 2563
18 – 21 เม.ย. 2563
23 – 26 เม.ย. 2563
25 – 28 เม.ย. 2563
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563
14,999
14,999
15,999
15,999
14,999
13,999
13,999
14,999
17,999
16,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
02 – 05 พ.ค. 2563
03 – 06 พ.ค. 2563
04 – 07 พ.ค. 2563
07 – 10 พ.ค. 2563
09 – 12 พ.ค. 2563
14 – 17 พ.ค. 2563
16 – 19 พ.ค. 2563
21 – 24 พ.ค. 2563
22 – 25 พ.ค. 2563
23 – 26 พ.ค. 2563
27 – 30 พ.ค. 2563
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563
14,999
15,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
13,999
13,999
13,999
04 – 07 มิ.ย. 2563
06 – 09 มิ.ย. 2563
11 – 14 มิ.ย. 2563
13 – 16 มิ.ย. 2563
18 – 21 มิ.ย. 2563
20 – 23 มิ.ย. 2563
25 – 28 มิ.ย. 2563
26 – 29 มิ.ย. 2563
27 – 30 มิ.ย. 2563
12,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
13,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com