ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ 5วัน3คืน SL (MAY)

BHZG-ZNRT11

เดินทาง พ.ค. 63 | สายการบิน THAI LION AIR (SL) | ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี | วัดอาซากุสะ | ถนนคามิเซ | โกเทมบะ-เอ้าท์เล็ต | ภูเขาไฟฟูจิ-ชั้น5 | ทุ่งดอกพิงค์มอส | พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว | ดิวตี้ฟรี | ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

Share

Share

  โปรแกรม
ZNRT11 : ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ 5วัน3คืน SL


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง 
วันที่ 2นาริตะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ถนนคามิเซ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
วันที่ 3ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - ทุ่งดอกพิงค์มอส  - พิพิธภัณฑแผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
วันที่ 4อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ 5สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
  วันเดินทาง
06 – 10 พ.ค. 2563
07 – 11 พ.ค. 2563
08 – 12 พ.ค. 2563
09 – 13 พ.ค. 2563
10 – 14 พ.ค. 2563
11 – 15 พ.ค. 2563
12 – 16 พ.ค. 2563
13 – 17 พ.ค. 2563
14 – 18 พ.ค. 2563
15 – 19 พ.ค. 2563
16 – 20 พ.ค. 2563
17 – 21 พ.ค. 2563
18 – 22 พ.ค. 2563
19 – 23 พ.ค. 2563
20 – 24 พ.ค. 2563
21 – 25 พ.ค. 2563
22 – 26 พ.ค. 2563
23 – 27 พ.ค. 2563
24 – 28 พ.ค. 2563
25 – 29 พ.ค. 2563
26 – 30 พ.ค. 2563
27 – 31 พ.ค. 2563
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563
23,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
19,999
22,999
22,999
22,999
23,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com