ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ 5วัน3คืน XJ (APR-JUN)

BHZG-ZNRT10

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 63 | สายการบิน AIR ASIA X (XJ) | พระใหญ่อุชิคุ | ไดบุตสึ | สวนดอกไม้ฮิตาชิ-ซีไซด์-ปาร์ค | เอมิ-พรีเมี่ยม-เอ้าท์เล็ต | ภูเขาไฟฟูจิ-ชั้น5 | ทุ่งดอกดอกพิงค์มอส | พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว | หมู่บ้านโอชิโนะ-ฮัคไค

Share

Share

  โปรแกรม
ZNRT10 : ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ 5วัน3คืน XJ


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - นาริตะ
วันที่ 2นาริตะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - ทานขาปูยักษ์ + อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
วันที่ 3ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - ทุ่งดอกพิงค์มอส - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ดิวตี้ฟรี - ชินจูกุ
วันที่ 4ชมดอกอาซาเรีย ณ ศาลเจ้าเนซุ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - อิออน - สนามบินนาริตะ
วันที่ 5กรุงเทพฯ
  วันเดินทาง
22 – 26 เม.ย. 2563
23 – 27 เม.ย. 2563
24 – 28 เม.ย. 2563
25 – 29 เม.ย. 2563
26 – 30 เม.ย. 2563
27,999
27,999
27,999
27,999
27,999
02 – 06 พ.ค. 2563
03 – 07 พ.ค. 2563
07 – 11 พ.ค. 2563
08 – 12 พ.ค. 2563
09 – 13 พ.ค. 2563
10 – 14 พ.ค. 2563
13 – 17 พ.ค. 2563
14 – 18 พ.ค. 2563
15 – 19 พ.ค. 2563
16 – 20 พ.ค. 2563
17 – 21 พ.ค. 2563
21 – 25 พ.ค. 2563
22 – 26 พ.ค. 2563
23 – 27 พ.ค. 2563
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2563
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563
27,999
27,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
25,999
23,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
Powered by MakeWebEasy.com