มหัศจรรย์....กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน FD (FEB-MAY)

BHBE-REP02

เดินทาง ก.พ. - พ.ค. 63 | สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) | พนมเปญ | อนุสาวรีย์อิสรภาพ | วัดพนม | คุกตวลสเลง | พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล | พระเจดีย์เงิน | ตลาดชาทะไม

Share

Share

  โปรแกรม
REP02 : มหัศจรรย์....กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน FD


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพฯ • พนมเปญ  • อนุสาวรีย์อิสรภาพ •  วัดพนม • คุกตวลสเลง • พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล • พระเจดีย์เงิน •  ตลาดชาทะไม
วันที่ 2พนมเปญ • เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ • ศาลองค์เจ๊ก • องค์จอม • ชมโชว์ระบำอัปสรา
วันที่ 3นครธม • ปราสาทบันทายศรี • ปราสาทบายน • ปราสาทตาพรหม • นครวัด • ตลาดซาจ๊ะ • สนามบินเสียมเรียบ •    ดอนเมือง
  วันเดินทาง
14 - 16 ก.พ.63
28 ก.พ. - 01 มี.ค.63
13,900
14,900
13 - 15 มี.ค.63
27 - 29 มี.ค.63
13,900
14,900
03 - 05 เม.ย.63
11 - 13 เม.ย.63
12 - 14 เม.ย.63
13 - 15 เม.ย.63
24 - 26 เม.ย.63
13,900
13,900
14,900
13,900
12,900
01 - 03 พ.ค.63
15 - 17 พ.ค.63
29 - 31 พ.ค.63
13,900
12,900
13,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com