KIWI_02 SPECIAL NORTH ISLAND 7วัน5คืน TG (MAR-JUN)

BHGB-M190013

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน THAI (TG) | ชมโชว์ตัดขนแกะอโกโดม | ทะเลสาบเตาโป | น้ำตกฮูก้า | ชมถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) | ชมเมืองอ๊อคแลนด์ | เขาอีเดน

Share

Share

  โปรแกรม
M190013 : KIWI_02 SPECIAL NORTH ISLAND 7วัน5คืน TG


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ  –  อ๊อคแลนด์
วันที่ 2สนามบินอ๊อคแลนด์ - เมืองแฮมิลตัน
วันที่ 3หมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - การแสดงของชนพื้นเมืองเผ่าเมารี - รับประทานอาหารค่ำ ที่ปรุงแบบชาวเมารี - ชมการแสดง เมารีคอนเสิร์ต
วันที่ 4โรโตรัว – อโกรโดม – ชมการตัดขนแกะ –  เรนโบว์ สปริง - เทาโป – น้ำตกฮูก้า
วันที่ 5ถ้ำหนอนเรืองแสง – ชมเมืองอ๊อคแลนด์ – เขาอีเดน
วันที่ 6อ๊อคแลนด์ – ล่องเรือใบชมวิวพร้อมจิบไวน์ท่านละ 1 แก้ว - สกายทาวเวอร์ - ช้อปปิ้ง
วันที่ 7สนามบินอ๊อคแลนด์ – สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันเดินทาง
3 – 9 มี.ค. 63 
17 - 23 มี.ค. 63
79,900
79,900
31 มี.ค. – 6 เม.ย. 63
21 - 27 เม.ย. 63
79,900
79,900
5 – 11 พ.ค. 63
19 - 25 พ.ค. 63
79,900
79,900
2 – 8 มิ.ย. 63
16 - 22 มิ.ย. 63
79,900
79,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ พนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 6 เหรียญต่อวัน ต่อคน
Powered by MakeWebEasy.com