อียิปต์ ไคโร อเล็กซานเดรีย 6วัน3คืน EY (APR-JUN)

BHZG-ZCAI03

เดินทาง เม.ย. - มิ.ย. 63 | สายการบิน ETIHAD AIRWAYS (Eอี) | ไคโร | เมืองอเล็กซานเดรีย | หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย | เสาปอมเปย์ | ป้อมปราการซิทาเดล

Share

Share

  โปรแกรม
ZCAI03 : อียิปต์ ไคโร อเล็กซานเดรีย 6วัน3คืน EY


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี
(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)   
วันที่ 2ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร (อียิปต์) – เมืองเก่าไคโร – โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส
วันที่ 3ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ –
ป้อมปราการซิทาเดล  – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย – ไคโร
วันที่ 4ไคโร – เมืองเมมฟิส – พิพิธภัณฑ์รามเสสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส – เมืองโบราณซัคคาร่า – พีระมิดขั้นบันได – กีซา – มหาพีระมิด – ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
วันที่ 5ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี  – ตลาดข่านเอลคาลีลี่ – ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี  
วันที่ 6ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ    
  วันเดินทาง
04 – 09 เม.ย. 2563
25 – 30 เม.ย. 2563
33,999
31,999
02 – 07 พ.ค. 2563
09 – 14 พ.ค. 2563
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2563
33,999
31,999
33,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,800 บาท
Powered by MakeWebEasy.com