อียิปต์ ไคโร กีซ่า อเล็กซานเดรีย 6วัน3คืน KU (MAR-JUN)

BHZG-ZCAI04

เดินทาง มี.ค. - มิ.ย. 63 | สายการบิน Kuwait Airways (KU) | ไคโร | เมืองอเล็กซานเดรีย | หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย | เสาปอมเปย์ | ป้อมปราการซิทาเดล

Share

Share

  โปรแกรม
ZCAI04 : อียิปต์ ไคโร กีซ่า อเล็กซานเดรีย 6วัน3คืน KU


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคูเวต กรุงคูเวต ประเทศคูเวต
วันที่ 2สนามบินคูเวต เมืองคูเวต ประเทศคูเวต – สนามบินไคโร เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ – เมืองเก่าไคโร – สุเหร่าโมฮัดหมัดอาลี – ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
วันที่ 3ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ –  ป้อมปราการซิทาเดล  – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย – ไคโร
วันที่ 4ไคโร – เมืองเมมฟิส – พิพิธภัณฑ์รามเสสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส – เมืองโบราณซัคคาร่า – พีระมิดขั้นบันได – กีซา – มหาพีระมิด
วันที่ 5ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ – ตลาดข่านเอลคาลีลี่  – สนามบินไคโร – สนามบินคูเวต     
วันที่ 6สนามบินสุวรรณภูมิ       
  วันเดินทาง
09 - 14 มี.ค. 256328,999
04 – 09 เม.ย. 2563
31,999
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 256329,999
  ค่าทิป

  • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,800 บาท
Powered by MakeWebEasy.com