มหัศจรรย์...ดูไบ 5 วัน 3 คืน EK (MAR-MAY)

BHBE-UAE01

เดินทาง มี.ค. - พ.ค. 63 | สายการบิน EMIRATES (EK) | พระราชวังชีค | สุเหร่าจูไมร่าห์ | ชายหาดจูเมราห์ | บุรจญ์อัลอาหรับ | โรงงานผลิตเสื้อหนัง | ขึ้นรถไฟMonorail | หมู่เกาะต้นปาล์ม

Share

Share

  โปรแกรม
UAE01 : มหัศจรรย์...ดูไบ 5 วัน 3 คืน EK


 รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติดูไบ • พิพิธภัณฑ์ดูไบ • นั่งเรือAbra  • ตลาดเครื่องเทศและตลาดทอง
วันที่ 2พระราชวังชีค • สุเหร่าจูไมร่าห์ • ชายหาดจูเมราห์    • บุรจญ์อัลอาหรับ • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • ขึ้นรถไฟMonorail • หมู่เกาะต้นปาล์ม • แอตแลนทิสเดอะปาล์ม • นั่งรถตะลุยทะเลยทราย
วันที่ 3อาบูดาบี • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • Grand Mosque • Heritage Village • ถ่ายรูปพาโนรามาวิว 360   องศา • เอทิฮัดทาวเวอร์ โรงแรม • เอมิเรตส์ พาเลซ • LAST EXIT
วันที่ 4นั่งรถลิมูซีนLimousine car ชมเมืองดูไบ • ดูไบ เฟรม •  ชั้นที่ 124 ของตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ • ดูไบมอลล์ •  น้ำพุแห่งดูไบ
วันที่ 5กรุงเทพ           
  วันเดินทาง
4 - 8 มี.ค. 63
11 - 15 มี.ค. 63
25 - 29 มี.ค. 63
29,900
29,900
29,900
2 - 6 เม.ย. 63
10 - 14 เม.ย. 63
12 - 16 เม.ย. 63
29 เม.ย. - 2 พ.ค. 63
32,900
39,900
39,900
29,900
7 - 11 พ.ค. 63
22 - 26 พ.ค. 63
28,900
27,900
  ค่าทิป

  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50 USD/ท่าน
Powered by MakeWebEasy.com